Disclaimer

Wees u ervan bewust dat alle  informatie op deze website slechts globaal en indicatief is.

ACT Partners kan dan ook niet aansprakelijk worden gehouden voor schade of kosten, van welke aard ook, die ontstaan door het gebruik van de website, zoals schade veroorzaakt door mogelijke schrijffouten, onjuistheid, onvolledigheid of gedateerdheid van informatie, door virussen of het niet correct functioneren van de website.

Verwijzingen naar websites die niet door ACT Partners worden onderhouden zijn enkel ter informatie opgenomen. ACT Partners is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud en het functioneren van de websites waarnaar verwezen wordt.

Op het gebruik van deze website zijn de algemene voorwaarden van ACT Partners van toepassing. Door gebruik te maken van deze website verklaart u deze te hebben gelezen en met de toepassing hiervan akkoord te zijn.

ACT Partners behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot de op deze website vermelde informatie (zoals teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan de inhoud van deze site over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook aan een derde ter beschikking te stellen zonder de uitdrukkelijke toestemming van ACT Partners.